Pista 1

Una tassa...

La següent part de la frase la trobarás a la façana del número 30