Pista 4

Una tassa dissenyada només per tu si segueixes els passos...

La següent part de la frase la trobarás a la porta de la pastisseria