Nota legal i política de privacitat

En accedir i utilitzar aquest servei, vostè accepta i accedeix a estar obligat pels termes i disposicions d’aquest acord. Així mateix, en utilitzar aquests serveis particulars, vostè estarà subjecte a tota regla o guia d’ús corresponent que s’hagi publicat per aquests serveis. Tota participació en aquest servei constituirà l’acceptació d’aquest acord. Si no accepta complir amb l’anterior, per favor, no l’utilitzi. Segons l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSI), de forma obligatòria, permanent, fàcil, directa i gratuïta.

Condicions d’ús

Aquesta web ha estat creada per LITTLEMAMUT S.L.U. amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

Utilització lícita

El / la usuari / a d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació de respondre, davant de LITTLEMAMUT S.L.U. i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Garantia d’errors

LITTLEMAMUT S.L.U. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

Disponibilitat del servei

LITTLEMAMUT S.L.U. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació.

LITTLEMAMUT S.L.U. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

LITTLEMAMUT S.L.U. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis .

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

El/la usuari/a és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. LITTLEMAMUT S.L.U. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús d’informació ni de l’aplicació que d’ells es realitzi per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. LITTLEMAMUT S.L.U. no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de LITTLEMAMUT S.L.U.

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. LITTLEMAMUT S.L.U. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. LITTLEMAMUT S.L.U. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de LITTLEMAMUT S.L.U. donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Protecció de dades de caràcter personal

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de LITTLEMAMUT S.L.U. sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT d’aquesta web i al consentiment que el/la/els usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb LITTLEMAMUT S.L.U. des d’aquesta pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal del/de la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat LITTLEMAMUT S.L.U..

En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per LITTLEMAMUT S.L.U.

Avís Legal

LITTLEMAMUT S.L.U. en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web: WWW.LITTLEMAMUT.COM

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat de Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

Nom fiscal de la societat:
LITTLEMAMUT S.L.U.

CIF de la societat:
B67058867

Domicili de la societat:
C /. Major 80, 3er A. 08211 Castellar del Vallès

Telèfon de la societat:
936.887.839

Adreça de correu electrònic de la societat:
e-mail: hola@littlemamut.com

Dades legals i / o registrals de la societat:

Inscrita al:
Tom 46041
Foli 194
Full B-507616496579
Inscripció 1ª
Del Registre Mercantil de Barcelona

Avís de Privacitat

Tota comunicació amb LITTLEMAMUT S.L.U. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de LITTLEMAMUT en la adreça C /. MAJOR 80, 3rA. CASTELLAR DEL VALLES BARCELONA CP.08211

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a: LITTLEMAMUT S.L.U. amb domicili en C /. Major 80, 3rA, 08211 Castellar del Vallès. o a l’e-mail: hola@littlemamut.com

Cookies

Les cookies són dades sobre l’usuari d’un lloc web que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i als quals es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen galetes que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Aquest web utilitza la informació recopilada a través de les cookies de sessió per millorar els continguts i l’ús dels llocs web. Pot esborrar o bloquejar les cookies a través del navegador. Si no accepta l’ús de les cookies, pot tancar el lloc web que està visitant.