Pista 3

Una tassa dissenyada només per tu...

La següent part de la frase la trobarás a la porta de la pastisseria